ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

LABORATOIRES BAILLEUL ΜΕΠΕ

Γρανικού 3, Μαρούσι 15125

Τηλ: 2111 829 880

e-mail: info-greece@bailleul.com

bailleul.com/greece